Bitcoin Hakkında Yapılan Akademik Çalışmalar ve Araştırmalar

Bitcoin Haber

Akademik dünyanın bitcoin ve kripto paralara gösterdiği ilgi her geçen yıl daha da büyüyor. Araştırmacıların bitcoin üzerine yayınladıkları makalelerin sayısı giderek artıyor. Bitcoin ve temelini oluşturan teknolojilerin başta Bilgisayar Bilimleri ve Ekonomi olmak üzere birden fazla disiplinin ilgisini çekmesi akademisyenleri cezbeden faktörlerden bir tanesi.

Bitcoin İle İlgili Akademik Makaleler

Brett Scott bitcoin hakkında makaleleri sitesinde paylaşıyor. Kendisi de bitcoin ile ilgili akademik çalışmalar yürüten Scott, derlediği makaleleri konularına göre şöyle grupluyor:

1. Kriptografi, bilgisayar bilimleri, güvenlik ve sistem tasarımı. Bilgisayar bilimi araştırmacıları bu konuda başı çekiyorlar. Brett Scott’a göre teknik alanda yazılan bitcoin makalelerinin sosyal bilimler alanında yazılanlara göre sayıca üstün olması yüzünden bitcoin, beşeri bilimler konusu olmaktan çok teknolojik bir konu olarak görülüyor. Halbuki beşeri bilimlerce de derinlemesine araştırılması gereken bir konu.

2. İkinci sırada Bitcoin’in nasıl değiştirilmesi ya da iyileştirilmesi gerektiğine yönelik makaleler var.

3. Ardından hukuk ve vergilendirme konusunda yapılan araştırmalar geliyor. Kripto paraların geleneksel para için var olan düzenlemelerle çözülemeyen özel durumları araştırılıyor.

4. Bitcoin konusunda ekonomik analizler de akademik dünyada oldukça popüler. Yapılan araştırmalar çoğunlukla Avusturya ekolünü benimsemiş liberal ekonomistlerden geliyor.

5. Beşeri bilimler tarafında yapılan araştırmalar var. Bitcoin sisteminin sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve etik yönünden inceleyen çalışmalar da bulunuyor.

Bitcoin Konusunda İlgi Çekici Makaleler

1- Bitcoin : A Peer to Peer Electronic Cash System

Bitcoin’in ortaya çıkışı olan yazılmış ilk ve en önemli makale Bitcoin’in mucidi Satoshi Nakamoto tarafından yazılan bitcoin manifestosudur.

Bu makalenin Türkçe çevirisi Bitcoin : Eşten-eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi adıyla Bitcoinhaber tarafından yayınlandı.

2- When perhaps the real problem is money itself!

http://llaannaa.com/papers/maurer_nelms_swartz_bitcoin.pdf

Yazarlar: Bill Maurer, Lana Swartz ve Taylor Nelms.

3- BitCoin meets Google Trends and Wikipedia: Quantifying the relationship between phenomena of the Internet era

http://www.nature.com/srep/2013/131204/srep03415/full/srep03415.html

Yazar: Ladislav Kristoufek

4- “Majority is not Enough: Bitcoin Mining is Vulnerable”

http://arxiv.org/abs/1311.0243

Yazarlar: Ittay Eyal, Emin Gun Sirer

Türkiye’de Bitcoin Araştırmaları

  • 2013 Yılında Gazi Üniversitesi’nden Burcu Zengin ve Aybegüm Güngördü “Elektronik Ödeme Sistemlerinin Olası Etkileri Üzerine Bir İnceleme” adlı makalelerini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisinde yayınladılar.
  • 2014 Yılında İstanbul Üniversitesi Enformatik bölümü tarafından Bitcoin kullanım anketi yapıldı.
  • 2015 Yılında Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden Nursel Yalçın ve Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsünden Filiz Gürbüz Akademik Bilişim 2015 konferansında “Açık Kaynak Para Birimi Bitcoin” adlı bildiri yayınladılar.

Burada sayılanların dışında özellikle Türkiye’de yayınlanan akademik çalışmalardan haberdarsanız lütfen yorum kısmına yazın. Bizler de en kısa zamanda bu listeye ekleyelim. Total
0
Shares
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önceki Haber

Bitcoin Ödeme Kartı

Sonraki Haber

Pirinç Adlı Lokanta Bitcoin Kabul Ediyor

İlgili Haberler