@BitcoinHaber: Bitcoin Üzerine Akademik Araştırmalar

8 Mart 2015 Pazar

Bitcoin Üzerine Akademik Araştırmalar


Akademik dünyanın bitcoin'e gösterdiği ilgi her geçen yıl daha da büyüyor.

bitcoin-akademik-arastirmalar-sheldon-cooper
Bitcoin Üzerine Akademik Araştırmalar


Araştırmacıların bitcoin üzerine yayınladıkları makalelerin sayısı 2014 yılında büyük bir patlama yaptı. Bitcoin ve temelini oluşturan teknolojilerin başta Bilgisayar Bilimleri ve Ekonomi olmak üzere birden fazla disiplinin ilgisini çekmesi akademisyenleri cezbeden faktörlerden bir tanesi.

Bitcoin Üzerine Akademik Araştırmalar

Brett Scott bitcoin hakkında makalelerin bir veritabanını günlük sitesinde paylaşıyor. Kendisi de bitcoin ile ilgili akademik çalışmalar yürüten Scott, derlediği makaleleri konularına göre şöyle grupluyor:

1. Kriptografi, bilgisayar bilimleri, güvenlik ve sistem tasarımı : Bilgisayar bilimi araştırmacıları bu konuda başı çekiyorlar. Brett Scott'a göre teknik alanda yazılan bitcoin makalelerinin sosyal bilimler alanında yazılanlara göre sayıca üstün olması yüzünden bitcoin, beşeri bilimler konusu olmaktan çok teknolojik bir konu olarak görülüyor. Halbuki beşeri bilimlerce de derinlemesine araştırılması gereken bir konu.

2. İkinci sırada Bitcoin'in nasıl değiştirilmesi ya da iyileştirilmesi gerektiğine yönelik makaleler var.

3. Ardından hukuk ve vergilendirme konusunda yapılan araştırmalar geliyor. Bitcoin'in geleneksel para için var olan düzenlemelerle çözülemeyen özel durumları araştırılıyor.

4. Bitcoin konusunda ekonomik analizler de akademik dünyada oldukça popüler. Yapılan araştırmalar çoğunlukla Avusturya ekolünü benimsemiş liberal ekonomistlerden geliyor.

5. Beşeri bilimler tarafında yapılan araştırmalar var. Bitcoin sisteminin sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi ve etik yönünden inceleyen çalışmalar da bulunuyor.

Bitcoin konusundaki en ilginç makalelerden bazıları :

1- Bitcoin : A Peer to Peer Electronic Cash System : Satoshi Nakamoto
Bitcoin konusunda yazılmış ilk ve en önemli makale şüphesiz Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto tarafından yazılan bitcoin manifestosudur.
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Bu makalenin Türkçe çevirisi Bitcoin : Eşten-eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi adıyla Bitcoinhaber tarafından yayınlandı.
http://www.bitcoinhaber.net/2014/05/bitcoin-makale.html

bitcoin-esten-ese-nakit-odeme-sistemi-satoshi-nakamoto
Bitcoin: Eşten Eşe Elektronik Nakit Ödeme Sistemi

2- "When perhaps the real problem is money itself"! - "Ya esas sorun paranın kendisiyse!" -
http://llaannaa.com/papers/maurer_nelms_swartz_bitcoin.pdf
Ekonomik Antropolog Bill Maurer ve yardımcıları Lana Swartz, Taylor Nelms

3- "BitCoin meets Google Trends and Wikipedia: Quantifying the relationship between phenomena of the Internet era"
http://www.nature.com/srep/2013/131204/srep03415/full/srep03415.html
Bitcoin fiyatının Google ve Vikipedya'da yapılan arama sayıları ile korelasyonunu üzerine bir çalışma
Ladislav Kristoufek

4- "Majority is not Enough: Bitcoin Mining is Vulnerable"
http://arxiv.org/abs/1311.0243
Cornell Üniversitesi profesörü Emin Gün Sirer ve Ittay Eyal'ın bitcoin protokolünde güvenlik açığını sorguladıkları çalışma.
Ittay Eyal, Emin Gun Sirer

Türkiye'de Bitcoin Araştırmaları
Sizin de bildiğiniz Türkiye'de ve dünyada bitcoin konusunda yapılmış ilginç araştırmalar varsa BitcoinHaber ile paylaşır mısınız? Bu yazı katkılarınız ile güncellenecek ve gelişecektir.

BitcoinHaber
Email: info@bitcoinhaber.net

Kaynaklar:
Bitcoin Akademik Araştırmalar Veritabanı
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VaWhbAj7hWNdiE73P-W-wrl5a0WNgzjofmZXe0Rh5sg/edit?pli=1#gid=0

Bitcoin is Broken - Hacking, Distributed - Emin Gün Sirer
http://hackingdistributed.com/2013/11/04/bitcoin-is-broken/

Academic Bitcoin Research, Blog, Brett Scott
http://suitpossum.blogspot.co.uk/2014/12/academic-bitcoin-research.html

Anadolu Üniversitesi Akademik Bilişim Konferansı 2015
http://ab2015.anadolu.edu.tr/index.php